Data publikacji: 12-08-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.08.2021 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.077.23.2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANA TERMINU OTWARCIA!!!
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA