Data publikacji: 05-11-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 15.11.2021 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.236.8.2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA