Data publikacji: 13-01-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 20.01.2023 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WCS.077.3.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.docx)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)
 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA