Data publikacji: 07-02-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.02.2023 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK.236.1.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.docx)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA