Data publikacji: 17-03-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.03.2023 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK.077.16.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA