Data publikacji: 14-07-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.07.2023 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK.2311.3.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA