Data publikacji: 29-11-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 04.12.2023 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK.077.64.2023

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 "FORMULARZ OFERTOWY" (.xlsx)
 ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.docx)
 ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 "FORMULARZ OFERTOWY" - PO ZMIANACH (.xlsx)
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (.docx)
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (.pdf)