Data publikacji: 21-12-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 28.12.2020 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.7.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA