Data publikacji: 14-11-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.11.2022 r.
Numer sprawy: WI.236.1.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 Załącznik 4
 Załącznik 5
 Załącznik 7
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA