baner wssgr

 

Na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Miejskim PSP w Nowym Sączu oraz Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, 9 lipca 2002 r. funkcjonująca w strukturach PSP od roku 1998 GPR Nowy Sącz, przekształcona została w Małopolską Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą PSP.

Jej skład tworzą wybrani ratownicy z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych nr 2 i nr 1 KM PSP Nowy Sącz oraz funkcjonariusze Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, a także wybrani pracownicy SA PSP Kraków.

 

W 2013 roku, w związku z reorganizacją grup specjalistycznych PSP, Małopolska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza została przemianowana na Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą "Nowy Sącz".

Więcej informacji na temat SGPR "Nowy Sącz" znajduje się na stronie KM PSP Nowy Sącz.