baner wssgr

 

Do najważniejszych zadań statutowych Wydziału należy:

1.Opracowywanie założeń programowych oraz realizacja kursów kwalifikacyjnych i szkoleń przewodników psów poszukiwawczych oraz członków grup poszukiwawczo-ratowniczych.

2.Organizacja oraz realizacjda kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla strażaków PSP i innych podmiotów ratowniczych w zakresie ratownictwa wysokościowego, medycznego i wodnego.

3.Organizacja oraz realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych.

4.Organizacja zgrupowań, ćwiczeń i warsztatów szkoleniowych dla ratowników PSP i innych służb ratowniczych.

5.Organizacja sympozjów, seminariów, pokazów o tematyce dotyczącej ratownictwa specjalistycznego.

6.Opracowywanie założeń programowych i harmonogramów zajęć z tematyki specjalistycznych grup ratowniczych w zakresie włączenia do  programu nauczania dla aspirantów.

7.Funkcjonowanie i udział w akcjach w ramach Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP.

8.Prowadzenie działalności wydawniczej: opracowania własne, tłumaczenia materiałów zagranicznych, filmy instruktażowe itp.

9.Prowadzenie współpracy z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się  ratownictwem specjalistycznym z kraju i zagranicy.

10.Organizacja i modernizacja poligonu do ćwiczeń specjalistycznych.

11.Realizacja innych założeń statutowych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.